Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie jest drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. W naszej parafii przygotowanie do tego Sakramentu trwa przynajmniej dwa lata i obejmuje lata szkolne 2014-2015 oraz 2015-2016

1.PIERWSZE PIĄTKI 70.10, 04.11, 02.12., 06.01., 03.02., 03.03., 07.04., 05.05., 02.06.,


2.NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE – przynajmniej 20 razy (łącznie) w miesiącu październiku i listopadzie


3.RORATY – przynajmniej 10 razy w Adwencie 2016


4.DROGA KRZYŻOWA – przynajmniej 4 razy w czasie Wielkiego Postu 2017


5.GORZKIE ŻALE – przynajmniej 3 razy w czasie Wielkiego Postu 2017


6.WSZYSCY BIERZEMY UDZIAŁ W ŚWIĘTYM TRUDUUM PASCHALNYM (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego


7.KANDYDAT W KAŻDĄ NIEDZIELĘ UCZESTNICZY WE MSZY ŚW.


8.KANDYDAT PRZYSTĘPUJE DO MIESIĘCZNEJ SPOWIEDZI ŚW.


9.KATECHEZY W CIĄGU ROKU według grafiku który otrzymali kandydaci

30.09., 21.10., 25.11., 09.12., 13.01., 24.02., 17.03., 31.03., 28.04., 12.05., 19.05., 09.06.(egzamin)

Katecheza odbywać się będzie w kościele po wieczornej Mszy św.