Rada Parafialna

W dniu 22 czerwca 2014 w Parafii NSPJ w Trzebini powołana została nowa
Rada Sanktuaryjno-Parafialna - okres kadencji 3 lata

W skład rady wchodzą:
1. Ks. Piotr Żydek SDS - z urzędu, - przewodniczący rady z mocy prawa

2. Ks. Wojciech Woźniak SDS - wikariusz - z urzędu
2. S. Edyta Sikora  (betanka) - z urzędu
3. Piotr Kosobudzki - organista, z urzędu
4. Ryszard Kolat - z powołania, przedstawiciel grupy parafialnej zam. Trzebinia
5. Józef Maruszczak - z powołania - zam. Trzebinia,
6. Zdzisław Nowak - z powołania - zam. Trzebinia
7. Krystian Buryś - z powołania - zam. Trzebinia
8. Paweł Jasic - z powołania - zam. Trzebinia
9. Tadeusz Zieliński - z powołania, Chrzanów
10. Bogdan Bucki - przedstawiciel grupy parafialnej - zam. Trzebinia
11. Jan Palusiński - z powołania - zam. Chrzanów
12. Bogumiła Głuch - przedstawiciel grupy parafialnej, z powołania, zam. Trzebinia
13. Małgorzata Kasprzyk z powołania, zam. Trzebinia
14. Jakub Włoch - Przedstawiciel młodzieży

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:
„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej
2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.
KPK 537:
„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”.