Ministranci i Lektorzy

Ministranci i Lektorzy to osoby, które pełnią służbę przy ołtarzu i pomagają księżom w pracy duszpasterskiej.

Zbiórka ministrantów i lektorów sobota godz. 11.00

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministranci i lektorzy z naszej Parafii

 1. Biały Michał - starszy ministrant
 2. Buczek Jakub – lektor (służba honorowa)
 3. Buczek Konrad - lektor (służba honorowa)
 4. Bugajski Kacper - lektor
 5. Buryś Bartłomiej - lektor
 6. Ciastko Mikołaj - lektor
 7. Inglot Adam - lektor (słuzba honorowa)
 8. Inglot Eryk - ministrant (słuzba honorowa)
 9. Kasprzyk Kamil - starszy ministrat
 10. Kurdziel Jakub- lektor (honorowy)
 11. Łabuzek Michał - lektor
 12. Nowak Szymon - starszy ministrant
 13. Siata Patryk - lektor
 14. Czerwonka Michał - starszy ministrant
 15. Siata Wojciech - lektor
 16. Warjan Jakub - lektor
 17. Krzyżanowski Wiktor - starszy ministrant
 18. Krzyżanowski Piotr - ministrant
 19. Gruca Szymon - ministrant
 20. Nogowczyk Mateusz - ministrant
 21. Sosur Mateusz - kandydat
 22. Sosur Tomasz - kandydat
 23. Żurek Dominik - kandydat
 24. Stefańczyk Jan - kandydat