Z życia parafii

Spotkanie maturzystów i nie tylko

Obraz1

Bazylika NSPJ w Trzebinia, Salwatoriański Ośrodek Powołań wraz z Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej i Wolontariatem Misyjnym Salvator, a także referatem Sióstr Salwatorianek i Betanek zapraszają na kolejne Spotkanie Maturzystów i nie tylko! Odbędzie się ono 18 marca 2017 r. w naszej bazylice. Spotkanie będzie wielkim dziękczynieniem i modlitwą za życie i odwagę Heleny Kmieć. Hasło jakie będzie przyświecać temu spotkaniu to: Wszyscy idziemy za Chrystusem. Gościem specjalnym będzie Michał  Koterski, polski aktor, prezenter telewizyjny i satyryk.  Szczegółowe informacje na stronach internetowych naszych apostolatów młodzieżowych, a także na portalach  społecznościowych. Zapraszamy tegorocznych maturzystów oraz młodzież skupioną wokół salwatoriańskich parafii jak i młodzież okolicznych parafii.

Rekolekcje wielkopostne - marzec 2017

Trzebinia rekolekcje 2017 plakat A3 2 page 001

Przez trzy kolejne niedziele (12, 19 i 26 marca) będą odbywać się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Duchową drogę zaproponuje nam ks. Marcin Dębkowski SDS z Krakowa. Podejmując tę drogę będziemy próbowali odnaleźć siebie poprzez zagłębienie się w Słowo Boże. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w ramach kazań podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Nabożeństwa Wielkiego Postu

drogakrzyzowa

Czas Wielkiego Postu skłania nas do głębszego rozważania tajemnicy męki i śmierci Jezusa. Pomaga nam w tym modlitwa, w której towarzyszymy Ukrzyżowanemu. Tradycyjnie zapraszamy w każdy piątek Wielkiego Postu na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele o godz. 16.00. W każdą niedzielę zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Będą one odprawiane o godz. 17.15. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny. Chciejmy obficie korzystać z tego skarbca łaski, jaki poprzez Kościół ofiaruje nam Bóg, aby zbliżyć nas do siebie.

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.

franciszek wielki post

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Środa Popielcowa - 1 marca 2017 r.

sroda popielcowa

Już w najbliżśzą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Przez najbliższych sześć tygodni duchowo przygotowywać się będziemy do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. w Środę Popielcową w naszym kościele celebrujemy w następującym porządku: 7.00, 9.00 i 17.00. Składka z Środy Popielcowej przeznaczona jest na cele jałmużny postnej dla ubogich.

Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60 roku życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa niepełne. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.