z życia parafii

Czytaj więcej...LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka
Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Trzecia niedziela wielkanocna to czas szczególny dla przełożonego salwatoriańskiej wspólnoty zakonnej, który obchodzi srebrny jubileusz święceń kapłańskich. 25 lat temu w trzebińskiej świątyni przyjął ten sakrament przez włożenie rąk i modlitwę ks. kard. Franciszka Macharskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna jednocześnie Tydzien Biblijny. Celem jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...2 maja 2014 roku mija 42 rocznica śmierci głównego budowniczego naszej bazyliki Ks. Alfonsa Tomasza Ślusarczyka. Swoją pracą i postawą w znacznej mierze przyczynił się do powstania naszej światyni. Zapraszamy na Mszę Świętą sprawowaną za + ks. Alfonsa w najbliższy piątek o godz. 7.00 oraz w sobotę o godz. 18.00.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Kanonizacja, jaką Kościół powszechny przeżywa w niedzielę Miłosierdzia Bożego pomaga nam zbliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć świętość, której On jest źródłem. 16 października 1978 roku z komina wystającego z Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się biały dym, a nieco później tłumom na placu św. Piotra i wszystkim wiernym na całym świecie ogłoszono, że nowym papieżem został kardynał z za żelaznej kurtyny, kard. Karol Wojtyła.

Czytaj więcej...

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela Salwatorianie - Trzebiniawww.kaplani.com.pl


Copyright © 2013. All Rights Reserved.