z życia parafii

Czytaj więcej...W dniu 31 stycznia 2013 r.  dekretem Ojca Świętego Benedykta XVI kościół nasz został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. W watykańskim dokumencie podpisanym przez kard. Antonio Cañizaresa Lloverę czytamy, że „Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez papieża Benedykta XVI, podniosła do tytułu i godności bazyliki mniejszej kościół parafialny w Trzebini, poświęcony Bogu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, nadając mu bardzo chętnie wszystkie przysługujące prawa i przywileje liturgiczne”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Fundacja „Energetyk” działająca przy Elektrowni Siersza prosi o wsparcie w postaci 1% odpisu od podatku.

   Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego i zajmuje się min. wspieraniem i pomocą dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym, wspiera także zdrowy styl życia. Pomaga różnym instytucjom w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci.

Czytaj więcej...

  Zakończył się czas duszpasterskich odwiedzin u naszych Parafian. Wspólnie z moimi współpracownikami: Ks. Marcinem Dębkowskim SDS (wikariuszem), ks.  Stanisławem Kucałą SDS i ks. Michałem Pastuszką SDS (przełożonym domu zakonnego) w ciągu 9 dni odwiedziliśmy prawie 580 domów i mieszkań. Było to szczególne doświadczenie i mam nadzieję, że przyczyni się do zbliżenia duszpasterzy i wiernych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej bazylice podczas Mszy św. o godz. 10.00 wystąpił chór "Vocalis" z Trzebini-Sierszy.

Zdjęcia dostępne tutaj.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W związku z tym, że od czerwca 2013 roku w naszej bazylice, w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej odbywa się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu i zauważamy większą liczbę odwiedzających nasze sanktuarium, zaistniała potrzeba podniesienia standardu w tejże kaplicy. Związane jest to z wymianą ławek, które pozwoliłyby swobodnie modlić się przed wystawioną monstrancją i cudowną figurą MB Fatimskiej. Dotychczasowe ławki zostały tylko na jakiś czas wypożyczone z kaplicy domu św. Józefa i powinny wrócić na swoje miejsce.

Czytaj więcej...

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela Salwatorianie - Trzebiniawww.kaplani.com.pl


Copyright © 2013. All Rights Reserved.