z życia parafii

Czytaj więcej...Dzięki pomocy sponsorów, przy wsparciu Rady Osiedla Salwator oraz ofiarom złożonym przez kilkoro prywatnych darczyńców, Bazylika w Trzebini będzie pierwszym miejscem sakralnym w naszym powiecie, w którym zainstalowany zostanie automatyczny defibrylator zewnętrzny - czyli AED.

AED to niewielkie urządzenie, które ratuje życie w sytuacji nagłego zatrzymania pracy serca. Wydaje ono proste polecenia głosowe i naszym zadaniem jest jedynie wykonywać te komendy. Dzięki szybkiemu użyciu AED, szanse przeżycia człowieka wzrastają z 5% nawet do 75% (!).

Dlaczego AED w kościele?

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Z wielką radością zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej na kolejne w tym roku czuwanie fatimskie w dniu 18 października 2014 roku. 

MSZY ŚW. O GODZ. 21.00 PRZEWODNICZYĆ BĘDZIE ORAZ SŁOWO BOZE WYGŁOSI KS. BP JAN KOPIEC Z GLIWIC 

Czytaj więcej...Eucharystia, modlitwa różańcowa i czuwanie to odpowiedź na wezwanie Pani z Fatimy, aby wynagradzać Niepokalanemu Sercu za grzechy popełnione na świecie.Szególna intencja wrześniowego czuwania to modlitwa o pokój na świecie. Program czuwania znajdziesz tutaj

Czytaj więcej...12 października 2014 XIV Dzień Papieski

"Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie"

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Czytaj więcej...Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania św. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką - podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk w przygotowanej przez niego interpretacji hasła Dnia Papieskiego.

W naszej parafii po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na fundusz stypendialny. A o 17.30 Różaniec za wszystkich darczyńców i stypendystów.

Czytaj więcej...List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski
(12 października 2014 r.)
"Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!"

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...On był z przodu, na kolanach. Widziałem go od tyłu i stopniowo pogrążałem się w modlitwie. Modliłem się pośród ludu Bożego pod przewodnictwem naszego Pasterza. Kiedy spojrzałem na Papieża, przyszła chwila rozproszenia. Jego pobożność była świadectwem. Wyobraziłem go sobie jako młodego kapłana, seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wadowicach w tej samej pozycji co teraz, odmawiającego „zdrowaśki” jedna po drugiej. (...) 

Zdałem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów, jakie Matka Boża z Guadalupe skierowała do św. Juana Diego: „Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją Matką?”. Zrozumiałem obecność Maryi w życiu Papieża. Od tej chwili odmawiam codziennie 15 tajemnic różańca.

Świadectwo papieża Franciszka o Janie Pawle II,
opublikowane we włoskim miesięczniku „30 Giorni”

Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe

codziennie o godz. 17.30.

Modlimy się w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.

 

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela Salwatorianie - Trzebiniawww.kaplani.com.pl


Copyright © 2013. All Rights Reserved.