z życia parafii

Czytaj więcej...Zgodnie z pragnieniem i poleceniem Ojca Świętego, Pasterz naszej Archidiecezji, Jego Eminencja Stanisław kardynał Dziwisz ustanowił kościoły jubileuszowe w Archidiecezji Krakowskiej na Rok Święty. Wyznaczenie przez Księdza Kardynała naszej bazyliki na Kościół Jubileuszowy jest dla nas wszystkich wielkim zaszczytem, wyróżnieniem, ale także i ogromnym zobowiązaniem.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Drodzy Siostry i Bracia!
W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz ustanowił 10 kościołów w Archidiecezji Krakowskiej, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny w czasie Jubileuszu Miłosierdzia. Jednym z nich jest

Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa

i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini.

Czytaj więcej...

Kilka miesięcy temu został zrealizowany krótki film przedstawiający Bazylikę NSPJ, klasztorny park oraz Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Zachęcamy do obejrzenia.

Czytaj więcej...W niedzielę 25 października br. nasza wspólnota parafialna przeżywała wizytację kanoniczną ks. bp. Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Takie wydarzenie przewidziane jest prawem kanonicznym i jest obowiązkowe dla każdej parafii raz na pięć lat. Obecność Księdza Biskupa wyrażała się przede wszystkim przez czynne uczestnictwo w niedzielnej liturgii oraz liczne spotkania z poszczególnymi grupami naszej parafii.

Czytaj więcej...

Centrum Formacji Duchowej Matki Zbawiciela Salwatorianie - Trzebiniawww.kaplani.com.pl


Copyright © 2013. All Rights Reserved.