Z życia parafii

Sakrament Bierzmowania 2018

W poniedziałek 30 kwietnia br. miała miejsce uroczysta Msza, podczas której 16 młodych ludzi przyjęło w bazylice sakrament bierzmowania. Liturgii przewodniczył i sakramentu udzielił bp Damian Muskus z Krakowa. Długi okres przygotowania, w którym młodzieży towarzyszyli ks. Proboszcz i ks. Rafał Wagner SDS, został zwieńczony udzieleniem łaski, która ma pomagać w wykazywaniu dojrzałości chrześcijańskiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej liturgii serdecznie dziękujemy, a młodzieży gratulujemy, życząc mocy Ducha Świętego w wyznawaniu wiary każdego dnia.

Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

zmartwychwstały

Z sercem wypełnionym nadzieją, płynącą z doświadczenia wielkopostnej przemiany i odnowy stajemy przed Chrystusem, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Wierząc, że w Jego ranach jest nasze zdrowie, a w Jego sercu dobroci i miłości skarb nieprzebrany, z ufnością ducha przybliżmy się do Niego, Zwycięzcy piekła i szatana.
W cieniu Jego krzyża i w blasku Jego zmartwychwstania możemy odnaleźć to, co w życiu najważniejsze: prawdę o Jego odwiecznej miłości do każdego z nas. On, Który się za nas wszystkich ofiarował, daje nam na święta jego Paschy upragniony dar pokoju. Przyjmijmy ten dar; jest on znakiem tego, że Bóg, Pan wszechrzeczy, rozjaśnił nad nami swoje oblicze i w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dał nam Swoje zbawienie.
Życzę, aby dar pokoju i zbawienia wysłużone Najświętszą Krwią Syna Bożego przeniknęły do Waszego życia i nieustannie owocowały pełnym radości zmartwychwstaniem, na wzór Jedynego, Zmartwychwstałego – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

Z darem modlitwy,
w imieniu Duszpasterzy Bazyliki
Ks. Piotr Żydek SDS

Wielki Tydzień w Bazylice - 2018

NIEDZIELA PALMOWA
Msze św. z poświęceniem palm:
7.00., 8.30, 10.00., 11.30, 18.00.
Spowiedź w niedzielę – pół godziny przed każdą Mszą św.
Spowiedź w poniedziałek: 6.30 – 7.30, 17.00 – 18.00
Spowiedź wtorek i środę: 6.30 – 7.30, 10.00 - 12.00, 17.00 – 18.00

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Niedziela Palmowa, konkurs palm

20180325 124334

W Niedzielę Palmową, która w liturgii przypominała uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, tradycyjnie już przeprowadziliśmy konkurs palm. Wzięło w nim udział kilkanaścioro dzieci. Wszystkie prace były imponujące, a radości przy rozstrzygnięciu konkursu bardzo dużo. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję i gratulujemy wygranym.

Pożegnanie śp. Adama Adamczyka

A. Adamczyk

Drogi Panie Adamie, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, u którego "dobre czyny człowieka idą za nim" idą poza granicę ziemskiego życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą.

Tymi, między innymi, słowami ks. Piotra Żydka rozpoczęła się uroczystość pogrzebowa burmistrza Trzebini p. Adama Adamczyka. Odszedł on po długiej chorobie w nocy z soboty na niedzielę w jednej z warszawskich klinik.