BAZYLIKA MNIEJSZA

NASZ KOŚCIÓŁ OTRZYMAŁ TYTUŁ BAZYLIKI MNIEJSZEJ

W maju ubiegłego roku Parafia nasza rozpoczęła starania za zgodą J.Em. Ks. Kardynała St. Dziwisza o tytuł BAZYLIKI MNIEJSZEJ dla naszego kościoła.

Bazylika mniejsza (basilica minor) – tytuł honorowy, nadawany przez papieża, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską.

Uzyskanie tytułu Bazyliki Mniejszej stawia kościół jako wzór dla innych pod względem przygotowania i przebiegu celebracji Najświętszej Eucharystii, pokuty i innych sakramentów

Opracowano dokumentację: kult i historię naszego kościoła. W dniu 20 czerwca 2012 r. Episkopat Polski wyraził Nihil Obstat – czyli zgodę na rozpoczęcie starań w Kongregacji.  Zaś 1 sierpnia 2012 roku Ks. Kardynał wystosował odpowiednie pismo i całą dokumentację  do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W dniu 31 stycznia br., ta właśnie Kongregacja „na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca świętego BENEDYKTA XVI bardzo chętnie przyozdabia na chwałę Bogu Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Trzebini,(…) zaszczytnym tytułem i godnością BAZYLIKI MNIEJSZEJ wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi jej przysługującymi” .

 

OBOWIĄZKI

W bazylice należy obchodzić ze szczególnym podkreśleniem:

a. uroczystość Katedry św. Piotra (22 luty); dzień szczególnej łączności ze Stolica Apostolską.

b. uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

c. rocznicę wyboru Papieża.

d. Na frontonie bazyliki winny być umieszczone odznaki papieskie (herb, tablica)

e. w kościele winna się znajdować kaplica wieczystej adoracji Najśw. Sakramentu (planujemy ją urządzić w Kaplicy MB Fatimskiej )

f. Stały konfesjonał – czyli spowiedź w wyznaczonych godzinach nie tylko przed Mszą św. ale także poza. (będzie w najbliższym czasie, podane do wiadomości od kiedy)

PRZYWILEJE

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, gdy nawiedzą bazylikę w wyliczone poniżej dni:

a. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

b. w święto tytułu; NSPJ

c. w naszym kościele w dniu 13 maja MB Fatimskiej

d. jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania.

e. Można używać odznaki papieskiej, tj. kluczy ukośnie złożonych, na chorągwiach procesjonalnych, szatach liturgicznych i na pieczęci bazyliki.

Liturgiczna uroczystość i uroczyste ogłoszenie w obecności ks. Kardynała, zaproszonych biskupów gości i wiernych nastąpi, władz miasta i powiatu nastąpi w dniu 14 września podczas nabożeństwa fatimskiego. Szczegóły będą podane później.

Opr. Ks. Piotr Żydek SDS - proboszcz